Lata osiemdziesiąte

O tym, za jak różnymi rzeczami można tęsknić.